GIỚI THIỆU TRƯỜNG V.T.U

Cảm ta ơn Chúa cho “100 năm Tin Lành truyền đến Việt Nam” (1911-2011). Mặc dù Hội Thánh có sự phát triển với số người tin Chúa khoảng 2 triệu người (nhưng so với dân số người Việt hiện nay khoảng 90 triệu người thì 2 triệu người tin quá khiêm tốn), nhiều tín hữu trong các Hội Thánh Tin Lành tại Việt Nam chưa được trang bị Lời Chúa đúng theo trường lớp chính quy, như Mục sư Nguyễn Hữu Cương (Viện Trưởng UUC) đã cho biết chỉ có khoảng 5.000 người được trang bị tương đối đầy đủ… Điều đó cho chúng ta thấy nhu cầu cấp bách cần có những chấp sự, mục sư, giáo sư, thầy giảng Tin lành, những nhà lãnh đạo Hội Thánh được đào tạo kỹ càng cho các Hội Thánh người Việt Nam.

Xem Thêm      

GIỚI THIỆU CÁC KHÓA HỌC

VIDEO