VIETNAMESE THEOLOGICAL UNIVERSITY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIN LÀNH VIỆT NAM

Trụ sở: Tiểu Bang Florida, USA.

VPĐD: 81/21 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Đ/C: Phước Lập, P.Mỹ Xuân, Tx. Phú Mỹ, T.Bà Rịa – Vũng Tàu.

Email: gscuong@yahoo.com . Website: vtueducation.com

 

I.GIỚI THIỆU TRƯỜNG VTU:

Cảm ta ơn Chúa cho “100 năm Tin Lành truyền đến Việt Nam” (1911-2011). Mặc dù Hội Thánh có sự phát triển với số người tin Chúa khoảng 2 triệu người (nhưng so với dân số người Việt hiện nay khoảng 90 triệu người thì 2 triệu người tin quá khiêm tốn), nhiều tín hữu trong các Hội Thánh Tin Lành tại Việt Nam chưa được trang bị Lời Chúa đúng theo trường lớp chính quy, như Mục sư Nguyễn Hữu Cương (Viện Trưởng UUC) đã cho biết chỉ có khoảng 5.000 người được trang bị tương đối đầy đủ… Điều đó cho chúng ta thấy nhu cầu cấp bách cần có những chấp sự, mục sư, giáo sư, thầy giảng Tin lành, những nhà lãnh đạo Hội Thánh được đào tạo kỹ càng cho các Hội Thánh người Việt Nam.

Để thực thi và hoàn thành Đại Mạng Lệnh Chúa Giê-su giao phó cho Hội Thánh và để đáp ứng nhu cầu cho sự phát triển của Hội Thánh, chúng tôi đã cậy ơn Chúa thành lập Trường Đại Học Tin Lành Việt Nam (Vietnamese Theological University) năm 2011 (Đánh dấu 100 năm Tin Lành truyền đến Việt Nam). Trường VTU là một tổ chức Giáo dục phi lợi nhuận, phi hệ phái, được Tiểu Bang Florida, USA, cấp giấy phép thành lập năm 2012 như một Trường tôn giáo bậc Đại học để giảng dạy và cấp văn bằng cho sinh viên, nhờ đó Trường Đại học VTU có thể đáp ứng nhu cầu càng lúc càng lớn về giáo dục thần học, mục vụ và những chuyên ngành khác giữa vòng người Việt Nam trên khắp thế giới.

II.KHẢI TƯỢNG CỦA TRƯỜNG VTU: Trở thành một Trường Đại Học hàng đầu trong việc đào tạo & và phát triển nguồn nhân lực có đời sống tin kính Chúa, nhân cách mẫu mực, kiến thức uyên bác và kỹ năng chuyên nghiệp để xây dựng và phát triển Vương quốc Chúa nhiều nơi trên thế giới… Qua đó ảnh hưởng nền văn minh Tin Lành đến trong lòng dân Việt qua đó Danh Chúa được cả sáng và chúng ta trở thành nguồn phước cho nhiều người. 

III. SỨ MẠNG CỦA TRƯỜNG VTU:  “Đức Chúa Trời muốn mọi người được cứu rỗi và nhận biết Chân lý.” Để thực thi và hoàn thành Đại Mạng Lệnh của Chúa Giê-su:  “Hãy đi khiến muôn dân trở thành môn đồ Ta.” Nhờ ơn Đức Thánh Linh, Trường Đại học VTU được thành lập để đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho nhà Chúa dựa trên nền tảng Thánh Kinh để mở mang Nước Chúa giữa vòng người Việt sống khắp nơi trên thế giới qua đó chuẩn bị cho Chúa một dân sẵn lòng trước ngày Chúa Giê-su Christ tái lâm.

IV. MỤC ĐÍCH CỦA TRƯỜNG VTU: Để đáp ứng nhu cầu phát triển của Hội Thánh người Việt sống khắp nơi trên thế giới đang cần có những chấp sự, mục sư, giáo sư, những nhà truyền giáo, những nhà lãnh đạo… được huấn luyện chuyên sâu, với chương trình huấn luyện thần học và mục vụ để giúp sinh viên phát triển khả năng tư duy sắc bén, các kỹ năng học tập, nghiên cứu thực tiễn và cần thiết cho sự hình thành và phát triển Hội Thánh cũng như các mục vụ khác. Qua các chương trình học của Trường VTU, sinh viên sẽ nhận được những văn bằng Trung cấp, Cao đẳng mục vụ, Cử nhân Mục vụ và Thần học, Thạc sĩ Mục vụ và Thần học, Tiến sĩ mục vụ,… Đại học VTU liên kết với các Trường Đại học và Chủng viện trên thế giới để cấp văn bằng mục vụ & thần học mang tính quốc tế. Trường VTU cũng đào tạo và cấp chứng chỉ và văn bằng cho các chuyên ngành ngoài xã hội.

V. MỤC TIÊU CỦA TRƯỜNG VTU:

Trường Đại Học VTU theo đuổi những mục tiêu như sau:

 1. Cung cấp chương trình giáo dục căn bản, đại học và hậu đại học về Kinh Thánh, thần học và mục vụ cũng như các chuyên ngành khác… (Xem chương trình học).
 2. Giúp sinh viên đạt được những thành quả học tập cụ thể và tiếp thu những kiến thức cần thiết nhằm chuẩn bị cách toàn diện cho các mục vụ khi trở thành những chấp sự, mục sư, truyền đạo, giáo sư, nhà lãnh đạo, chuyên viên Cơ-Đốc Giáo dục có năng lực cho Hội Thánh người Việt Nam.
 3. Giúp sinh viên phát triển những kỹ năng chuyên môn cần thiết cho việc thành lập và gây dựng các Hội Thánh người Việt, đồng thời giúp sinh viên thực hiện các bổn phận và trách nhiệm mục vụ qua các chương trình học tập nghiêm túc và toàn diện.
 4. Giúp sinh viên mở rộng sự hiểu biết và kiến thức về các khía cạnh thực tiễn, lịch sử và thần học của Kinh Thánh.
 5. Giúp sinh viên mở mang kiến thức và sự hiểu biết về di sản văn hóa Việt Nam, vốn là điều kiện thiết yếu để đạt được hiệu quả trong các công tác truyền giáo giữa vòng người Việt.
 6. Giúp sinh viên đạt được những kiến thức tối thiểu trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên và xã hội, các ngành nhân văn, truyền thông rất quan trọng cho việc đảm nhận vai trò lãnh đạo trong Hội Thánh.
 7. Khuyến khích và giúp sinh viên phát triển các khả năng trí tuệ, tư duy và phân tích, giúp sinh viên càng dấn thân hơn trong sự học hỏi suốt đời.
 8. Thúc đẩy tinh thần kỷ luật cá nhân dựa trên nền tảng giáo dục theo Kinh Thánh.
 9. Chuẩn bị những sinh viên tốt nghiệp cho công tác lãnh đạo và phục vụ trong Hội Thánh và ngoài xã hội.
 10. Trường Đại Học VTU hoàn thành Khải tượng, sứ mạng, mục đích và mục tiêu đã đề ra thông qua: chương trình giảng dạy chặt chẽ và cân đối, ban quản trị-điều hành, ban giáo sư và các cộng tác viên của Trường đầy năng lực và nhiệt huyết – có đời sống thuộc linh mạnh mẽ, nhân cách mẫu mực theo gương Chúa Giê-su, kiến thức uyên bác và kỹ năng chuyên nghiệp, với trang thiết bị và phương tiện học tập đầy đủ. Trên hết, Trường nhờ Chúa Thánh Linh giúp đỡ để hoàn thành Đại Mạng Lệnh của Chúa Giê-su đã giao phó cho Hội Thánh của Ngài để làm sáng Danh Đức Chúa Trời và chuẩn bị cho Chúa một dân sẵn lòng trước ngày Chúa Cứu Thế Giê-su tái lâm.

VI. TÍN LÝ CỦA TRƯỜNG VTU:

Căn bản tín lý của Trường Đại Học VTU như sau:

 1. Chúng tôi tin rằng cả Kinh Thánh đều là lời được linh cảm của Đức Chúa Trời, là mặc khải toàn vẹn ý chỉ của Chúa nhằm cứu rỗi con người, có thẩm quyền thiêng liêng và tối thượng cho niềm tin và đời sống Cơ-Đốc.
 2. Chúng tôi tin nơi Đức Chúa Trời hằng sống, có một và thật, hiện hữu đời đời với ba ngôi vị: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh.
 3. Chúng tôi tin Chúa Giê-su là Đức Chúa Con, Ngài là Đức Chúa Trời và cũng là Con người trọn vẹn, được thai dựng bởi Đức Thánh Linh, sanh bởi trinh nữ Ma-ri. Ngài chịu chết trên thập tự giá, đổ huyết ra để chuộc tội cho cả loài người, và thân xác được phục sinh từ cõi chết. Chúa Giê-su đã thăng thiên và sẽ trở lại như lời Ngài đã hứa để cứu rước Hội Thánh lên Thiên đàng.
 4. Chúng tôi tin Đức Thánh Linh, Ngôi Ba trong Ba Ngôi Thiên Chúa, là Đấng cùng bản tính, đồng quyền, đồng hiện hữu với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Công tác của Ngài là làm cho con người ý thức được tội lỗi, tái tạo những tội nhân có lòng tin và ngự trong họ, Ngài ban bông trái, ân tứ và năng lực cho những kẻ tin Chúa sống đời sống tin kính trọn lành để làm chứng nhân cho Chúa.
 5. Chúng tôi tin rằng con người được tạo dựng theo hình và ảnh tượng của Đức Chúa Trời, nhưng vì cớ sự bất tuân của A-đam nên cả nhân loại đã phạm tội và hết thảy mọi người đều cần đến sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua sự hy sinh của Chúa Cứu Thế Giê-su.
 6. Chúng tôi tin rằng những tội nhân biết ăn năn sẽ được tái sanh trong ân điển và quyền năng của Chúa, và được xưng công chính bởi đức tin vào Cứu Chúa Giê-su.
 7. Chúng tôi tin rằng sẽ có sự sống lại của thân thể để được sự sống đời đời cho những người công chính – thật lòng tin Chúa Giê-su và hình phạt đời đời cho những kẻ phạm tội – không ăn năn tin thờ Chúa.
 8. Chúng tôi tin rằng Hội Thánh là một thân có nhiều chi thể là những người đã được tái sinh bởi Chúa Thánh Linh của Đức Chúa Trời và của Chúa Giê-su Christ – Đấng làm Đầu Hội Thánh, và mục đích của Hội Thánh được bày tỏ qua sự thờ phượng, truyền giảng, môn đồ hóa, thông công để phục vụ Thiên Chúa, phục vụ lẫn nhau và phục vụ tha nhân.

VII. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

     Các phương pháp giảng dạy của Trường Đại Học VTU bao gồm các lớp học truyền thống tập trung và chương trình học trực tuyến (online). Trường VTU chú trọng tổ chức những khóa/lớp học tập trung hang tuần, hàng tháng… tại các cơ sở của Trường hoặc tại nhiều địa điểm tại Việt Nam và một số nơi trên thế giới để giúp những sinh viên địa phương có nhiều cơ hội học trực tiếp với giáo sư. Trong các lớp học tập trung, sinh viên phải đến lớp theo thời gian biểu qui định, và hoàn thành tất cả các đòi hỏi của lớp học theo giáo trình của Trường và của giáo sư giảng dạy.

Hiện nay có gần 500 sinh viên đã ghi danh và đang theo học các lớp tập trung tại Sài Gòn, Bà Rịa-Vũng Tàu, miền Tây, miền Trung,… Việt Nam. Sinh viên nào quan tâm và muốn học hãy truy cập vào trang mạng (website) của Trường VTU tại địa chỉ www.vtueducation.com để biết thêm thông tin cập nhật về các khóa học của Trường, hoặc liên hệ phòng ghi danh của Trường qua địa chỉ e-mail: gscuong@yahoo.comvtueducation@yahoo.com   

 VIII. NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY: Ngôn ngữ giảng dạy chính là tiếng Việt dành cho những chương trình: Trung cấp, Cao đẳng, Cử nhân, Thạc sĩ mục vụ,… Đối với các chương trình Thạc sĩ thần học, Tiến sĩ mục vụ… sinh viên sẽ phải sử dụng các sách giáo khoa bằng Anh ngữ, do đó các sinh viên phải có khả năng đọc hiểu Anh ngữ đủ để theo học chương trình.

VIII. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG VTU:

 1. Thánh Kinh Căn Bản (Cấp 1,2,3 và Cuộc Đời Chúa Cứu Thế). Học từ 2-3 năm tại Hội Thánh địa phương tổ chức giảng dạy.
 1. Trung cấp/10 Môn Quản Nhiệm. (10 môn, 30 tín chỉ (1 môn 3 tín chỉ), học 1-2 năm tại Trường Đại học VTU và Chủng Viện VTS).
 1. Cao đẳng mục vụ và thần học. (20-25 môn, 60-70 tín chỉ (1 môn 3 tín chỉ), học 2-3 năm tại Trường Đại học VTU và Chủng Viện VTS).
 1. Cử nhân mục vụ & Cử nhân thần học. (40-45 môn, 120-130 tín chỉ, học 3-4 năm tại Trường Đại học VTU và Chủng Viện VTS).).
 1. Trường Đại học VTU cũng sẽ mở các ngành khác như: Trung cấp, Cao đẳng, Cử nhân: Anh Văn, Quản trị Kinh doanh, Quản trị nhân lực, Quản lý Giáo dục, Tư vấn, Công nghệ thông tin, Âm Nhạc và các chứng chỉ khác như: MC, CEO,…
 1. Thạc sĩ mục vụ (20 môn, 60-70 tín chỉ, học 2-3 năm) & Thạc sĩ thần học (30 môn, 100 tín chỉ (bao gồm luận văn), học 3-4 năm tại Trường Đại học VTU).
 1. Tiến sĩ mục vụ. (20 môn, 70 tín chỉ (bao gồm luận án), học 3-4 năm tại Trường Đại học VTU).
 • Trường Đại học VTU có 07 ngành mục vụ và thần học (1) Truyền giáo. (2) Mục vụ/Chăn bầy. (3) Cơ-Đốc Giáo dục. (4) Tư Vấn Cơ-Đốc. (5) Âm nhạc Thánh. (6) Lãnh đạo & quản trị Cơ-Đốc. (7) Thần học.

IX. HỌC PHÍ:

 1. Ghi danh (Registration) 100.000 vnd (5 USD) (một lần mà thôi – one time only).
 2. Tài liệu (Material) 100.000 vnd (5 USD) cho mỗi môn (for each subject) do Trường VTU gởi đến. Tuy nhiên học viên phải mua thêm sách giáo khoa tùy theo giáo trình do Giáo sư đề ra. (VTU will send material via softcopy, however students are to buy additional books /materials according to the syllabus).
 3. Học phí chương trình Cao đẳng & Cử nhân: 200.000 vnd (10 USD) cho mỗi môn.
 4. Học phí Thạc sĩ & Tiến sĩ: 300.000-500.000 vnd (15-20 USD) cho mỗi môn học.
 • Số tiền trên chi dùng cho những bửa ăn trưa (mỗi tháng học 3-5 ngày) cho lớp học, in, phô-tô và mua tài liệu cho sinh viên, điện nước và quà cho Giáo sư bộ môn… chưa kể phụ cấp cho Ban quản trị & Ban Giáo sư của Trường.

X.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Dr. Glenn Hatcher – Chủ Tịch HĐQT.
ThS. William Sheri – Phó Chủ Tịch.
TS. Bùi Văn Cường – Hiệu Trưởng.
TS. Võ Văn Vỳ – Phó Hiệu Trưởng.
TS. Nguyễn Đình Tấn – Giám học NKI.
TS. Cao Hoàng Cung – Giám học NKII.
TS. Nu Chong – Giám Đốc Tài Chánh.
ThS. Bùi Thị Hoa – TVD Tiếng Hàn.
Cô Hồ Nam Trân – TDV Tiếng Anh.
Thầy Bùi Văn Sơn – Quản lý Website.

XI.BAN GIÁO SƯ (PROFESSORS)

1. Dr. Glenn Hatcher
2. Dr. Thomas S. Lim
3. Dr. Kim Jong Han
4. Dr. John Choi
5. Dr. Thomas Moore
6. Pastor Park
7. ThS. William Sheri

8. MS.GS.Nguyễn Văn Huệ
9. MS.GS.Đặng Ngọc Phước.
10. MS.GS.Bùi Bảy.
11. MS.GS.Bùi Văn Ba.
12. MS.GS. Nguyễn Đình Tấn.
13. MS.GS.Cao Hoàng Cung.
14. MS.GS.Võ Văn Vỳ.
15. MS.GS.Nguyễn Kim Sơn.
16. MS.GS.Lê Tảo Thống.
17. MS.GS. Đinh Công Phu.
18. MS.GS. Trần Kim Vân
19. MS.GS. Nguyễn Minh Quang
20. MS.GS.Bùi Văn Cường

 

XII.VUI LÒNG LIÊN HỆ:

MS.TS. Bùi Văn Cường
ĐT: 0933 777 240
Đ/C: KP Phước Lập, P.Mỹ Xuân, Tx Phú Mỹ, T.BRVT, VN.
FB: Joshua Cường
Website: vtueducation.com
Youtube: Trường VTU-VTS