GIẢI ĐÁP THẮC MẮC KINH THÁNH

(Cũng là những Bài Khảo Luận ngắn nên đề cặp đến môn học: Phương Pháp Viết Khảo Luận & Luận Văn. Giải đáp thắc mắc KT nên liên quan đến môn học: Cựu Ước Lược Khảo & Tân Ước Lược Khảo).

CÂU HỎI 1.

Theo bạn, 1 ngày đêm trong Sáng thế ký 1: 3-31 theo nghĩa đen 24h? Hay theo nghĩa: 1 ngày như 1.000 năm, 1.000 năm như 1 ngày trong Thi Thiên 90:4; IIPhi-e-rơ 3: 8?

Trả lời: Có 04 quan điểm về “ngày & đêm.” Tiếng Hy-bá-lai là: Yom; Tiếng Anh là Day & Night) trong Sáng thế ký 1. (1.Hiểu theo nghĩa đen = ngày & đêm ở đây là: 24h; 2.Hiểu theo nghĩa bóng = 1 giai đoạn kéo dài hàng triệu hay hàng tỉ năm; 3.Không thể biết thời gian trong Sáng thế 1:3-31 là bao lâu; 4.Hiểu sao cũng được, nếu 24h hoặc nếu không phải là 24h thì sao? Chỉ cần ăn năn và thật lòng tin Chúa Giêsu thì tội được tha và linh hồn được cứu là tốt rồi. Ngày giờ không ảnh hưởng gì đến sự cứu rỗi của tôi!).

Chúng ta dùng Nguyên tắc: “Kinh Thánh để giải nghĩa Kinh Thánh” luôn luôn là nguyên tắc cốt lỗi và quan trọng để hiểu biết Lời Chúa.

Kinh Thánh viết trong bối cảnh và đọc giả của người đương thời… nên chắc chắn trước giả và đọc giả ban đầu khi viết, đọc và hiểu sẽ không có khái niệm Thuyết Tiến hóa nghĩa là không có khái niệm thời gian kéo dài hàng triệu, hàng tỉ năm! Vậy nên, chữ “Yom” (ngày = day) KT Sáng thế ký 1 dùng “Ngày-Đêm/ Buổi chiều & Buổi mai” được hiểu với ý nghĩa phổ thông nhất, tức là theo nghĩa đen, ngày và đêm có 24h!

– Trong 1 ngày đêm có 24h nên Chúa phán phải có buổi chiều và buổi mai. Công thức “có buổi chiều & buổi mai” được lập lại suốt 6 lần trong công cuộc tạo dựng của Thiên Chúa (Sáng 1:5; 8; 13; 19; 23; 31). Người Do Thái bắt đầu 1 ngày mới với buổi chiều… chứ không phải buổi sáng.

– Trong Xuất hành 20: 1-17 Chúa trực tiếp viết 10 ĐIỀU RĂN, phán dạy và trao cho Môi-se và Môi-se dạy dỗ lại cho tuyển dân Y-sơ-ra-ên. Xuất hành 20 Chúa phán: 8 Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. 9 Ngươi hãy làm hết công việc mình trong sáu ngày; 10 nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi: trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái tôi trai tớ gái, súc vật của ngươi, hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi, đều chớ làm công việc chi hết; 11 vì trong sáu ngày CHÚA đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ: vậy nên CHÚA đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh. Theo đó, 10 Điều Răn hiểu theo nghĩa đen hoàn toàn và điều này tương ứng/trùng khớp với 6 ngày Chúa tạo dựng trong Sáng thế và ngày 7 Ngài nghỉ, ban phước và biệt riêng ra thánh để con người thờ phượng Chúa.

– Trong Giô-suê 10: 12 Ngày mà CHÚA phó dân A-mô-rít cho dân Y-sơ-ra-ên, thì Giô-suê thưa cùng CHÚA tại trước mặt Y-sơ-ra-ên, mà rằng: Hỡi mặt trời, hãy dừng lại trên Ga-ba-ôn; Hỡi mặt trăng, hãy ngừng lại trên trũng A-gia-lôn! 13 Mặt trời bèn dừng, mặt trăng liền ngừng, Cho đến chừng dân sự đã báo thù quân nghịch mình. Điều đó há không có chép trong sách Gia-sa sao? Mặt trời dừng lại giữa trời, và không vội lặn ước một ngày trọn. 14 Từ trước và về sau, chẳng hề có ngày nào như ngày đó, là ngày CHÚA có nhậm lời của một loài người; vì CHÚA chiến cự cho dân Y-sơ-ra-ên.

Lời Chúa trong Giô-suê 10:14 khẳng định: từ trước (Sáng thế ký 1) đến giờ (thời Giô-suê) và về sau… không có ngày nào dài hơn 24h nên kết luận: 1 ngày và đêm trong Sáng thế ký 1: 3-31 là 24h theo nghĩa đen! Theo những luận chứng trên, chúng ta có câu trả lời hợp tình hợp lý dưới ánh sáng của Thánh Kinh.

@ Tuy nhiên, Sáng thế ký 1: 1-2 có thể có một khoảng thời gian không xác định “Chúa đã dựng nên thế giới Thần linh trước”… và trận đại hồng thủy thời Nô-e đã khiến các tầng địa chất bị đảo lộn nên Định luật Carbon14 mà Khoa học/Khảo cổ học sử dụng cũng không đo chính xác độ tuổi (niên đại) của trái đất hay vật thể cổ nào đó… nên đây cũng là câu hỏi mà mỗi người phải tự tìm hiểu thêm.

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC KINH THÁNH (Tiếp Theo)

Thi Thiên 90: 4 Vì một ngàn năm trước mắt Chúa Khác nào ngày hôm qua đã qua rồi, Giống như một canh của đêm.

IIPhi-e- rơ 3: 8 Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ nên quên rằng ở trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm, ngàn năm như một ngày.

Giải Thích:

Cả 2 câu Kinh Thánh trên nói về yếu tố thời gian: đối với Chúa 1.000 năm như 1 ngày và 1 ngày như 1.000 năm. Bởi vì khái niệm thời gian đối với Chúa là Đấng vô hạn, không giống như con người giới hạn của chúng ta.

Lấy ví dụ minh họa (VDMH) cho ngắn gọn, đơn giản và dễ hiểu: chúng ta nhìn con Kiến (hoặc con Rùa) nó đi vòng quanh nhà mình có thể 1 tuần, 1 tháng… mới bò hết từ đầu này đến cuối đầu kia… trong khi con người mình chỉ nhìn 1 giây, 1 phút là đã hết từ đầu đến cuối.

Cũng một thể ấy, Chúa đứng ngoài và đứng trên Vũ Trụ nên Ngài nhìn vào chớp nhoáng là đã thấy và biết được quá khứ, hiện tại và tương lai… vì Chúa là Đấng Toàn tri, Toàn tại và Toàn năng.

Khải Huyền 1: 8 Chúa là Đức Chúa Trời, Đấng Hiện Có, Đã Có, Và Còn Đến, là Đấng Toàn năng, phán rằng: Ta là An-pha và Ô-mê-ga. (Đấng đầu tiên và cuối cùng) nên Chúa vượt trên không gian và thời gian.

* Còn về quan điểm (khoa học) cho rằng thế giới (vũ trụ) này có hàng triệu, hàng tỉ năm… có mâu thuẫn với Kinh Thánh cho biết lịch sử loài người có hơn 6 ngàn năm…. thì chúng ta cần nghiên cứu thêm trong Sáng thế ký 1:1-2 và trước đó, Chúa tạo nên thế giới vô hình với các Thiên sứ trước khi Chúa tạo dựng thế giới này, và điều này không mâu thuẫn giữa Khoa học & Kinh Thánh về yếu tố thời gian. Nhưng cần biết thêm về trận đại hồng thủy thời Nô-ê đã làm cho các tầng địa chất bị đảo lộn nên khoa học/khảo cổ học dù họ có dùng định luật Carbon14… để đo niên đại/độ tuổi của trái đất cũng không chính xác 100%! Vì thế, không phải khoa học nói chuyện gì cũng đúng… nên Đức tin của chúng ta đặt trên Lời Chúa (là Kinh Thánh – quyển sách có giá trị nhất thế giới). Amen!

Tổng hợp & Biên soạn
MS.TS.Bùi Văn Cường

HỘI THÁNH TIN LÀNH CỦA CHÚA GIÊSU
Trường Đại Học VTU & Chủng Viện VTS

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC KINH THÁNH

(Cũng là những BÀI KHẢO LUẬN ngắn nên đề cặp đến môn học: Phương Pháp Viết Khảo Luận & Luận Văn. Giải đáp thắc mắc KT nên liên quan đến môn học: Cựu Ước Lược Khảo & Tân Ước Lược Khảo).

CÂU HỎI 2.

KT. Sáng thế ký 6:1-4 nói về con trai của Ðức Chúa Trời là ai và tại sao các con cái của họ đã cưới con gái loài người và trở thành một chủng tộc những người khổng lồ trên thế giới?

Có ba quan điểm để chứng minh con trai Đức Chúa Trời: 1.Họ là những thiên sứ sa ngã. 2.Họ là những người cai trị đầy quyền lực (Tự xưng là Thiên tử). 3.Họ là con cháu tin kính thuộc dòng dõi của Sết kết hôn với hậu duệ của Ca-in hung dữ (Sáng thế ký 4:8, 25-26).

1. Con trai Đức Chúa Trời có thể là Thiên sứ. Cụm từ “con trai của Đức Chúa Trời” được đề cập đến Thiên sứ (Gióp 1:6; 2:1; 38:7). Vì trước khi Thiên Chúa tạo dựng muôn loài vạn vật “thế giới hữu hình” thì Ngài đã tạo nên “thế giới Thần linh” trước đó… nên các Thiên sứ được gọi là “Con trai Đức Chúa Trời.”

Vấn đề đặt ra là trong Ma-thi-ơ 22:30 nói rằng: “Vì đến khi sống lại, người ta không cưới vợ, cũng không lấy chồng, song những kẻ sống lại là như thiên sứ trên trời vậy.” Nhưng nội dung không nói “Thiên sứ không có thể kết hôn” Đúng hơn là: Thiên sứ chỉ không kết hôn. Hơn nữa, câu KT này chỉ đề cập đến những thiên sứ “trên trời” chứ không nói đến 1/3 thiên sứ sa ngã đi theo Satan là những kẻ không quan tâm sự sáng tạo của Thiên Chúa mà còn tìm đủ mọi cách để phá vỡ kế hoạch của Ngài. Đúng là thiên sứ thánh của Đức Chúa Trời không kết hôn hoặc tham gia vào các mối quan hệ tình dục không có nghĩa là Satan và các quỷ sứ của nó cũng giống như vậy (Ê-sai 14, Ê-xê-chi-ên 28, Khải huyền 12: 4, 7, 9).

Quan điểm 2 và 3: Nếu con trai của con người bình thường kết hôn với con gái của người bình thường thì không trả lời được câu hỏi: Tại sao họ sinh ra con cái là “Người khổng lồ” hoặc “những anh hùng thuở xưa, là những người danh tiếng”. Mặc dù quan điểm 3. Con trai Đức Chúa Trời là con cháu tin kính thuộc dòng dõi của Sết kết hôn với hậu duệ của Ca-in hung dữ (Sáng thế ký 4:8, 25-26) cũng có lý và được một số người tin theo… Nhưng tại sao Chúa đem trận lụt đến trên trái đất (Sáng thế ký 6:5-7), khi Thiên Chúa không cấm đàn ông mạnh mẽ, hay hậu duệ của Sết kết hôn với phụ nữ bình thường và con cháu của Ca-in? Sự phán xét của Chúa xảy ra trong Sáng thế ký 6:5-7 có liên quan đến những gì đã diễn ra trong Sáng 6:1-4. Vì loài người phạm tội và vì hôn nhân sai trái và tà dâm giữa thiên sứ sa ngã với con gái của con người “tội lỗi tày trời” để Chúa đưa ra một bản án hình phạt khắc nghiệt “trận đại hồng thủy” như thế.

Cho nên quan điểm 1 có khả năng đúng và hợp lý nhất. Mặc dù có một “mâu thuẫn” khi nói rằng thiên sứ không có giới tính nhưng cùng lúc đó lại cho rằng “Con trai của Đức Chúa Trời” là những thiên sứ sa ngã kết hôn và sinh sản với con gái loài người. Trong khi thiên sứ là thể linh (Hê-bơ-rơ 1:14), họ có thể hiện ra trong hình ảnh thể chất của con người (Mác 16:5). Những người đàn ông của thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ muốn quan hệ tình dục với hai thiên sứ đã vào nhà của Lót (Sáng thế ký 19:1-5). Nên rất có thể việc thiên sứ biến hoá thành hình ảnh con người và có thể họ có khả năng tính dục và sinh sản. Tại sao những thiên sứ sa ngã không làm điều này thường xuyên hơn? Vì Chúa đã giam cầm các thiên sứ sa ngã phạm tội ác này, để các thiên sứ sa ngã khác sẽ không làm như vậy (Giu-đe câu 6). Những nhà giải kinh Do Thái đầu tiên và các tác phẩm Thứ kinh đều nhất trí giữ quan điểm là các thiên sứ sa ngã là những “Con trai của Thiên Chúa” được đề cập trong Sáng thế ký 6:1-4. Nên quan điểm cho rằng Sáng 6:1-4 nói đến việc các thiên sứ sa ngã ăn ở với con gái loài người có cơ sở vững mạnh theo ngữ cảnh, văn phạm, lịch sử, đúng với bản tính tà ác của Satan và những quỷ sứ của nó.

Tổng hợp & Biên soạn
MS.TS.Bùi Văn Cường
ĐT: 0933 777 240
FB: Joshua Cường
Email: gscuong@yahoo.com
YouTube: Trường VTU-VTS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *